پنیر پیتزا رنده دو رنگ 1 کیلویی

نماینده فروش پنیر پیتزا رنده شده دو رنگ 1 کیلویی

یکی از مواد مورد نیاز برای آماده کردن پیتزا که به عنوان ماده ثابت در همه پیتزاها مورد استفاده قرار می گیرد پنیر پیتزا می باشد. این پنیر در انواع شکل ورقه ای یا

بیشتر بخوانید