خرید پنیر پروسس پارمسان رنده

خرید مستقیم پنیر پروسس پارمسان رنده شده

پنیر پارمسان نوعی پنیر است که اولین بار در کشور ایتالیا تولید شده و  آن را از شیر گاو تازه دوشیده شده که چربی آن را گرفته اند تهیه می کنند و ویژگی این محصول آن

بیشتر بخوانید