خرید پنیر موزارلا کم چرب

خرید پنیر موزارلا کم چرب ورقه ای

پنیر موزارلا کم چرب از شیرهای حاوی کازئین تا نسبت های چربی 3.0، 5.0، 7.0
و 8.0 ساخته می شود. قبل از افزودن رنت، شیر در دمای 79 درجه سانتیگراد به
مدت 28 ثانی

بیشتر بخوانید